Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena
sjena
sjena
ban1 ban2 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Javni pozivi i natječaji

Dokumenti iz vijesti Dokumenti i akti Proračun Javni pozivi i natječaji Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Javna i jednostavna nabava Akti i odluke načelnika


ikona
24.4.2024.  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih ...   
dividerikona
5.3.2024.  Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova S...   
dividerikona
23.11.2023.  Odluka o dodjeli studentskih stipendija studentima s podru&#...   
dividerikona
23.11.2023.  Popis urednih prijava na Javni natječaj za dodjelu stud...   
dividerikona
19.10.2023.  Upute za on-line prijavu na Javni natječaj za dodjelu s...   
dividerikona
18.10.2023.  Dokumentacija za Javni natječaj za dodjelu studentskih ...   
dividerikona
18.10.2023.  Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Opć...   
dividerikona
18.10.2023.  Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studen...   
dividerikona
3.10.2023.  Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi...   
dividerikona
16.5.2023.  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore u...   
dividerikona
9.12.2022.  Odluka o dodjeli studentskih stipendija studentima s podru&#...   
dividerikona
10.11.2022.  Natječajna dokumentacija stipendije 2022/23   
dividerikona
10.11.2022.  Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studen...   
dividerikona
3.8.2022.  Odluka o odabiru i zapisnik - Peščenik I faza   
dividerikona
20.4.2022.  Odluka o odabiru   
dividerikona
20.4.2022.  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda   
dividerikona
1.4.2022.  Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu ...   
dividerikona
21.3.2022.  Poziv na testiranje za radno mjesto komunalni radnik   
dividerikona
3.3.2022.  Obavijest i upute kandidatima na javnom natječaju za ko...   
dividerikona
3.3.2022.  Javni natječaj za prijam u službu u Jedinstveni up...   
dividerikona
15.2.2022.  Povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti ukopa pokojnik...   
dividerikona
10.1.2022.  Odluka o dodjeli studentskih stipendija studentima s podru&#...   
dividerikona
20.10.2021.  Pravilnik o stipendiranju studenata   
dividerikona
20.10.2021.  Natječajna dokumentacija stipendije 2021/22   
dividerikona
20.10.2021.  Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studen...   
dividerikona
11.6.2021.  Javni natječaj za zakup objekta dječjeg vrtić...   
dividerikona
18.3.2021.  Poziv na testiranje   
dividerikona
9.3.2021.  OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA   
dividerikona
9.3.2021.  Oglas za prijem u službu komunalnog radnika   
dividerikona
5.2.2021.  Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu ...   
dividerikona
17.11.2020.  Odluka o dodjeli studentskih stipendija studentima s podru&#...   
dividerikona
13.11.2020.  natječaj - zakup - vrtić   
dividerikona
26.10.2020.  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJA PROGRAMA RAZVOJA LOVSTVA ZA 2021....   
dividerikona
26.10.2020.  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI...   
dividerikona
26.10.2020.  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ...   
dividerikona
6.10.2020.  Obrasci - Javni natječaj za dodjelu studentskih stipend...   
dividerikona
6.10.2020.  Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studen...   
dividerikona
13.3.2020.  Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu ...   
dividerikona
4.3.2020.  Izjava 3 - umjetno osjeme. 2020   
dividerikona
4.3.2020.  Izjava 2 - umjetno osjeme. 2020   
dividerikona
4.3.2020.  Izjava 1 - umjetno osjeme. 2020   
dividerikona
4.3.2020.  Obrazac zahtjeva - umjetno osjem. 2020.g.   
dividerikona
4.3.2020.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje 2020   
dividerikona
13.1.2020.  Javni natječaj za financiranje programa i projekata udr...   
dividerikona
13.1.2020.  Javni natječaj za financiranje provedbe programa javnih...   
dividerikona
13.1.2020.  Javni natječaj za financiranje provedbe programa progra...   
dividerikona
3.10.2019.  Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Opć...   
dividerikona
3.10.2019.  Obrasci za prijavu na natječaj za dodjelu stipendije   
dividerikona
3.10.2019.  Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija studen...   
dividerikona
25.9.2019.  OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA ...   
dividerikona
25.9.2019.  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI...   
dividerikona
25.9.2019.  OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PROGRAMA RAZVOJA LOVSTVA NA PODRU...   
dividerikona
25.9.2019.  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA RAZVOJA LOVSTVA NA PODRU...   
dividerikona
25.9.2019.  OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PROGRAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRU...   
dividerikona
25.9.2019.  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE PROGRAMA ORGANIZACIJA CIVILNOG DR...   
dividerikona
25.9.2019.  OBRAZAC ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ZA 2...   
dividerikona
25.9.2019.  JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU ...   
dividerikona
14.5.2019.  Javni poziv   
dividerikona
2.4.2019.  Poziv na testiranje   
dividerikona
21.3.2019.  OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA   
dividerikona
21.3.2019.  Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/...   
dividerikona
28.1.2019.  Odluka o poništenju   
dividerikona
24.1.2019.  Poziv na testiranje i intervju   
dividerikona
10.1.2019.  Obavijest i upute kandidatima - viši računovodstve...   
dividerikona
10.1.2019.  Obavijest i upute kandidatima - pročelnik/ca   
dividerikona
10.1.2019.  Natječaj za prijam na neodređeno vrijeme - viš...   
dividerikona
10.1.2019.  Natječaj za prijam na neodređeno vrijeme - pro...   
dividerikona
30.11.2018.  Odluka - dodjela stipendija   
dividerikona
30.11.2018.  Lista reda prvenstva - stipendije   
dividerikona
29.10.2018.  Izjava o zaštiti osobnih podataka   
dividerikona
29.10.2018.  Izjava - korisnik drugih stipendija   
dividerikona
29.10.2018.  Izjava - članovi domaćinstva   
dividerikona
29.10.2018.  Obrazac prijave za dodjelu stipendije   
dividerikona
29.10.2018.  Javni natječaj za dodjelu stipendija akademska godina 2...   
dividerikona
29.10.2018.  PRAVILNIK o stipendiranju studenata s područja Opć...   
dividerikona
4.9.2018.  Javni poziv na dostavu ponuda - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
4.9.2018.  Izjava i ponudbeni list - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
4.9.2018.  Troškovnik - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
4.9.2018.  Glavni projekt - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
28.8.2018.  Građevinska_vrtić   
dividerikona
28.8.2018.  Troškovnik_Grupa3   
dividerikona
28.8.2018.  Troškovnik_Grupa2   
dividerikona
28.8.2018.  Troškovnik_Grupa1   
dividerikona
28.8.2018.  Nacrt DoN_III I IV FAZA - Vrtić   
dividerikona
14.8.2018.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2018.g.   
dividerikona
19.2.2018.  Javni poziv - evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstanih ce...   
dividerikona
7.9.2017.  Dokumentacija o nabavi - otvoreni postupak javne nabave male...   
dividerikona
7.9.2017.  Prethodno savjetovanje - II faza izgradnje dječjeg vrti...   
dividerikona
4.5.2017.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2017.   
dividerikona
10.4.2017.  Poziv na dostavu ponuda   
dividerikona
2.3.2017.  Natječaj za prijam u službu na neodređeno vri...   
dividerikona
1.3.2016.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2016.   
dividerikona
18.11.2015.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2015.   
dividerikona
16.11.2015.  Program potpora poljoprivredi za razdoblje 2015. - 2017.   
divider
banner5 ban8
banner7 bannerotp