Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena
sjena
sjena
ban1 ban2 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Grb i zastava Općine

Grb Općine Sokolovac sastoji se od plavog štita obrubljenog bijelom (srebrnom) bojom u kojem na zelenom trobrijegu stoji bijeli (srebrni) sokol.


Zastava je u omjeru 1:2 zelene boje s grbom u sredini
banner5 ban8
banner7 bannerotp