Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena
sjena
sjena
ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Javna i jednostavna nabava

Dokumenti iz vijesti Dokumenti i akti Proračun Javni pozivi i natječaji Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Javna i jednostavna nabava Akti i odluke načelnika


ikona
18.1.2023.  Usluge izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta   
dividerikona
17.1.2023.  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave Ure&...   
dividerikona
17.1.2023.  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za predmet na...   
dividerikona
27.12.2022.  Uređenje objekta stare škole u Pešćeniku...   
dividerikona
13.12.2022.  Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za predmet nabave Izgr...   
dividerikona
13.12.2022.  Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za predmet na...   
dividerikona
1.12.2022.  Izmjene Poziva za dostavu ponude za predmet nabave Izgradnja...   
dividerikona
29.11.2022.  Izgradnja ograde na mjesnom groblju u naselju Ladislav Sokol...   
dividerikona
18.8.2022.  Projektiranje pješačke staze Velika Mučna - S...   
dividerikona
3.8.2022.  Odluka o odabiru i zapisnik - Peščenik I faza   
dividerikona
29.7.2022.  Izmjene Poziva za dostavu ponude za predmet nabave Izgradnja...   
dividerikona
28.7.2022.  Izgradnja dječjeg igrališta u Sokolovcu - DON   
dividerikona
19.7.2022.  Uređenje objekta stare škole u Pešćeniku...   
dividerikona
18.7.2022.  Izmjene Poziva za dostavu ponuda KLASA: 361-02/22-01/02; URB...   
dividerikona
15.7.2022.  Projektiranje pješačke staze Velika Mučna - S...   
dividerikona
14.7.2022.  Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave u Opći...   
dividerikona
24.5.2022.  Projektiranje pješačke staze Velika Mučna - S...   
dividerikona
19.5.2022.  Modernizacija LC 26094 - dionica Gornja Velika - Sredice   
dividerikona
19.5.2022.  Modernizacija LC 26091 - dionica Paunovac   
dividerikona
15.2.2022.  Povjeravanje obavljanja komunalne djelatnosti ukopa pokojnik...   
dividerikona
19.11.2021.  Postupak jednostavne nabave za Uređenje objekta stare &...   
dividerikona
8.11.2021.  Odluka o poništenju postupka nabave - Uređenje nog...   
dividerikona
4.11.2021.  Poziv za dostavu ponuda - Uređenje nogometnog igrali...   
dividerikona
27.7.2021.  II. Izmjene Dokumentacije za nadmetanje za predmet nabave Iz...   
dividerikona
27.7.2021.  I. Izmjene Dokumentacije za nadmetanje za predmet nabave Izg...   
dividerikona
20.7.2021.  Dokumentacija za nadmetanje za predmet nabave "Izgradnj...   
dividerikona
19.7.2021.  Dokumentacija za nadmetanje Sanacija nerazvrstane ceste SN 0...   
dividerikona
17.3.2021.  Dokumentacija za nadmetanje za predmet nabave - Modernizacij...   
dividerikona
17.3.2021.  Dokumentacija za nadmetanje za predmet nabave - Modernizacij...   
dividerikona
17.3.2021.  Dokumentacija za nadmetanje za predmet nabave - Modernizacij...   
divider
banner5 ban8
banner7 bannerotp