Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena
sjena
sjena
ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Pravo na pristup informacijama

Dokumenti iz vijesti Dokumenti i akti Proračun Javni pozivi i natječaji Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Javna i jednostavna nabava Akti i odluke načelnika


ikona
18.1.2024.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2023. go...   
dividerikona
19.10.2023.  Upitnik za samoprocjenu TJV sukladno ZPPI   
dividerikona
19.10.2023.  Asset lista   
dividerikona
19.10.2023.  Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Op...   
dividerikona
3.8.2023.  Naknada stvarnih materijalnih troškova i troškova ...   
dividerikona
2.8.2023.  Obrazac - Žalba protiv rješenja - pristup informac...   
dividerikona
2.8.2023.  Obrazac - žalba protiv rješenja - ponovna uporaba ...   
dividerikona
2.8.2023.  Obrazac - Žalba šutnja uprave - pristup informacij...   
dividerikona
2.8.2023.  Obrazac - Žalba šutnja uprave - ponovna uporaba in...   
dividerikona
10.1.2023.  Godišnje izvješće o ZPPI za 2022.g.   
dividerikona
7.3.2022.  Godisnje izvjesce o pravu na pristup informacijama za 2021. ...   
dividerikona
29.1.2021.  Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih ...   
dividerikona
19.1.2021.  Godisnje izvjesce o provedbi ZPPI za 2020.   
dividerikona
3.2.2020.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
31.1.2019.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
9.2.2018.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
9.2.2018.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
30.1.2017.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
30.1.2017.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
6.6.2016.  Obrazac - zahtjev za ponovnu uporabu informaciju   
dividerikona
6.6.2016.  Obrazac - zahtjev za dopunu ili ispravak informacije   
dividerikona
6.6.2016.  Obrazac - zahtjev za pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijama   
dividerikona
15.3.2016.  Evidencija aktivnih ugovora u 2015. godini   
dividerikona
15.3.2016.  Popis sponzorstva i donacija u 2015. godini   
dividerikona
15.3.2016.  Registar ugovora bagatelne nabave   
dividerikona
5.2.2016.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. go...   
divider
banner5 ban8
banner7 bannerotp