Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena
sjena
sjena
ban1 ban2 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Sokolovac ustrojen je odlukom Općinskog vijeća za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela:
  • Tomislav Nožar, dipl.iur. - pročelnik
  • Tihomir Jandroković, mag.oec. – viši stručni suradnik za investicije i komunalni redar
  • Sanja Jakrlin, oec. – viši računovodstveni referent
  • Vesna Ranogajec – referentica za opće administrativne poslove i poljoprivredni redar
  • Željko Đurašin – komunalni radnik
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7,00 do 15,00 sati.

Dnevni odmor: 10,00-10,30 sati.

banner5 ban8
banner7 bannerotp