Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena
sjena
sjena
ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnosti Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine.

Članovi Općinskog vijeća biraju se na neposrednim izborima tajnim glasovanjem. Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima traje četiri godine.

Na izborima održanim 16. svibnja 2021. godine za članove Općinskog vijeća Općine Sokolovac temeljem kandidacijskih lista izabrani su:
 1. Vlado Bakšaj, HDZ
 2. Darko Pehnec, HDZ
 3. Tihomir Jandroković, HDZ
 4. Darko Rajn, HDZ
 5. Jasna Janković, HDZ
 6. Nenad Hum, HDZ
 7. Željka Belušić, HDZ
 8. Hrvoje Ištvanović, HDZ
 9. Dijana Ban, HDZ
 10. Zoran Simić, SDP
 11. Milan Podravac, SDP
 12. Danijel Triplat, DP
 13. Željko Čenaki, DP
Budući da članovima Vladi Bakšaju te Tihomiru Jandroković, sukladno odredbi članka 90. Zakona o lokalnim izborima, mandat u Općinskom vijeću miruju po sili zakona zbog nespojivosti dužnosti, umjesto njih nastupaju zamjene koje je odredila politička stranka i to:

Milan Jakrlin, HDZ
i
Anita Jakrlin, HDZ

banner5 ban8
banner7 bannerotp