Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa

Kako Vam se sviđa redizajnirana web stranica?
  Sviđa mi se više od stare.

  Stara stranica je bila bolja.


Rezultati

Dokumenti iz vijesti

Dokumenti iz vijesti Dokumenti i akti Proračun Javni pozivi i natječaji Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća


ikona
29.10.2018.  Izjava o zaštiti osobnih podataka   
dividerikona
29.10.2018.  Izjava - korisnik drugih stipendija   
dividerikona
29.10.2018.  Izjava - članovi domaćinstva   
dividerikona
29.10.2018.  Obrazac prijave za dodjelu stipendije   
dividerikona
29.10.2018.  Javni natječaj za dodjelu stipendija akademska godina 2...   
dividerikona
29.10.2018.  PRAVILNIK o stipendiranju studenata s područja Opć...   
dividerikona
2.10.2018.  9. sjednica Općinskog vijeća -13.08.2018.   
dividerikona
2.10.2018.  8. sjednica Općinskog vijeća -08.06.2018.   
dividerikona
2.10.2018.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolovac za 201...   
dividerikona
2.10.2018.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna...   
dividerikona
4.9.2018.  Javni poziv na dostavu ponuda - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
4.9.2018.  Izjava i ponudbeni list - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
4.9.2018.  Troškovnik - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
4.9.2018.  Glavni projekt - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
28.8.2018.  Građevinska_vrtić   
dividerikona
28.8.2018.  Troškovnik_Grupa3   
dividerikona
28.8.2018.  Troškovnik_Grupa2   
dividerikona
28.8.2018.  Troškovnik_Grupa1   
dividerikona
28.8.2018.  Glavni projekt_Arhitektura   
dividerikona
28.8.2018.  Nacrt DoN_III I IV FAZA - Vrtić   
dividerikona
14.8.2018.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2018.g.   
dividerikona
3.8.2018.  Priznanje   
dividerikona
11.6.2018.  Odabrani projekti za sufinanciranje - Ministarstvo graditelj...   
dividerikona
8.6.2018.  Popis odobrenih projekata - Ministarstvo demografije   
dividerikona
24.5.2018.  Popis katastarskih čestica   
dividerikona
24.5.2018.  Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljiš...   
dividerikona
24.5.2018.  7. sjednica Općinskog vijeća - 29.03.2018.   
dividerikona
24.5.2018.  6. sjednica Općinskog vijeća - 31.01.2018.   
dividerikona
20.3.2018.  Nacrt Reciklažno dvorište   
dividerikona
20.3.2018.  Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanj...   
dividerikona
20.3.2018.  Nacrt Reciklažno dvorište   
dividerikona
15.3.2018.  Obrazac sudjelovanja u e-savjetovanju o Nacrtu PGO Sokolovac...   
dividerikona
15.3.2018.  Obrazac sadržaja dokumenta za e-savjetovanje   
dividerikona
15.3.2018.  Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Sokolovac 2018....   
dividerikona
26.2.2018.  Financijski izvještaji za 2017. godinu   
dividerikona
19.2.2018.  Javni poziv - evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstanih ce...   
dividerikona
9.2.2018.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
9.2.2018.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
31.1.2018.  Poziv_6_17   
dividerikona
10.1.2018.  Zaključci o osnivanju prava građenja na nekretnina...   
dividerikona
10.1.2018.  5. sjednica Općinskog vijeća - 22.12.2018.   
dividerikona
10.1.2018.  Proračun Općine Sokolovac za 2018. godinu   
dividerikona
10.1.2018.  Proračun Općine Sokolovac za 2018. godinu   
dividerikona
10.1.2018.  Proračun Općine Sokolovac za 2018. godinu   
dividerikona
10.1.2018.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolovac za 201...   
dividerikona
20.12.2017.  Vodič za građane - Proračun Općine Sokol...   
dividerikona
20.12.2017.  PRIJEDLOG Proračuna Općine Sokolovac za 2018. godi...   
dividerikona
20.12.2017.  Poziv_5_17   
dividerikona
26.10.2017.  Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Opć...   
dividerikona
26.10.2017.  4. sjednica Općinskog vijeća - 26.9.2017.   
dividerikona
26.10.2017.  3. sjednica Općinskog vijeća - 11.8.2017.   
dividerikona
26.10.2017.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolovac za 201...   
dividerikona
26.10.2017.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prorač...   
dividerikona
27.9.2017.  II. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Op&#...   
dividerikona
15.9.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju   
dividerikona
14.9.2017.  Obrazac EN-P   
dividerikona
7.9.2017.  Dokumentacija o nabavi - otvoreni postupak javne nabave male...   
dividerikona
7.9.2017.  Prethodno savjetovanje - II faza izgradnje dječjeg vrti...   
dividerikona
16.8.2017.  Izmjene i dopune Plana zaštite od požara Opći...   
dividerikona
16.8.2017.  Odluka o sufinanciranju EU projekta - aglomeracija Koprivnic...   
dividerikona
11.8.2017.  Poziv_3_17   
dividerikona
12.7.2017.  2. sjednica Općinskog vijeća - 14.6.2017.   
dividerikona
19.6.2017.  Zahtjev   
dividerikona
19.6.2017.  Naputak   
dividerikona
19.6.2017.  Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća - s...   
dividerikona
19.6.2017.  21. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
24.5.2017.  Konačni rezultati izbora - Općinski načelnik   
dividerikona
24.5.2017.  Konačni rezultati - Općinsko vijeće   
dividerikona
22.5.2017.  Rezultati izbora za općinskog načelnika   
dividerikona
22.5.2017.  Rezultati izbora za općinsko vijeće   
dividerikona
12.5.2017.     
dividerikona
5.5.2017.  Kandidacijske liste   
dividerikona
4.5.2017.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2017.   
dividerikona
4.5.2017.  Poziv za predlaganje članova biračkih odbora   
dividerikona
28.4.2017.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna...   
dividerikona
28.4.2017.  20. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
27.4.2017.  Rješenje o određivanju biračkih mjesta - Op&#...   
dividerikona
25.4.2017.  Obavijest   
dividerikona
10.4.2017.  Poziv na dostavu ponuda   
dividerikona
10.4.2017.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt adaptaci...   
dividerikona
10.4.2017.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt adaptaci...   
dividerikona
10.4.2017.  Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Opć...   
dividerikona
7.4.2017.  Rješenje - Povjerenstvo za jednostavnu nabavu   
dividerikona
7.4.2017.  Pravilnik o jednostavnoj nabavi   
dividerikona
29.3.2017.  Poziv_2_17   
dividerikona
27.3.2017.  Lista odabranih projekata za sufinanciranje u 2017.g.   
dividerikona
16.3.2017.  Izvješće   
dividerikona
2.3.2017.  Upute kandidatima   
dividerikona
2.3.2017.  Natječaj za prijam u službu na neodređeno vri...   
dividerikona
31.1.2017.  Sažetak za javnost   
dividerikona
30.1.2017.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
30.1.2017.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
20.1.2017.  Objava javne rasprave   
dividerikona
13.1.2017.  Plan nabave za 2017. godinu   
dividerikona
29.12.2016.  II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolovac za...   
dividerikona
29.12.2016.  Proračun Općine Sokolovac za 2017. godinu   
dividerikona
29.12.2016.  19. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
21.12.2016.  PRIJEDLOG Proračuna Općine Sokolovac za 2017. godi...   
dividerikona
21.12.2016.  Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu JUO   
dividerikona
21.12.2016.  III. izmjene Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
12.12.2016.  Odluka o potrebi pokretanja strateske procjene utjecaja na o...   
dividerikona
7.12.2016.  Program ukupnog razvoja Općine SOkolovac 2015. - 2020.   
dividerikona
30.11.2016.  Odluka o nerazvrstanim cestama i Jedinstvena baza podataka o...   
dividerikona
29.11.2016.  18. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
29.11.2016.  17. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
29.11.2016.  16. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
17.10.2016.  Karta   
dividerikona
17.10.2016.  Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške...   
dividerikona
17.10.2016.  Zahtjevi fizičkih i pravnih osoba   
dividerikona
17.10.2016.  Zahtjevi nadležnih tijela   
dividerikona
17.10.2016.  Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana ure&#...   
dividerikona
17.10.2016.  Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške...   
dividerikona
17.10.2016.  Izmjene i dopune Proračuna Općine Sokolovac za 201...   
dividerikona
17.10.2016.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Prorač...   
dividerikona
6.9.2016.  Program ukupnog razvoja općine Sokolovac   
dividerikona
6.9.2016.  Odluka o pokretanju OSPUO postupka   
dividerikona
25.8.2016.  Poziv na predavanje   
dividerikona
24.8.2016.  II. izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
9.8.2016.  Poziv_3_16   
dividerikona
2.8.2016.  OBJAVA BIRAČIMA   
dividerikona
2.8.2016.  OBJAVA BIRAČIMA   
dividerikona
25.7.2016.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna...   
dividerikona
1.7.2016.  Poziv_2_16   
dividerikona
6.6.2016.  Službenik za informiranje - kontakt podaci   
dividerikona
6.6.2016.  Obrazac - zahtjev za ponovnu uporabu informaciju   
dividerikona
6.6.2016.  Obrazac - zahtjev za dopunu ili ispravak informacije   
dividerikona
6.6.2016.  Obrazac - zahtjev za pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Izmjene Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
6.6.2016.  Izmjene Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
6.6.2016.  Izmjene Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
25.5.2016.  Lista odabranih projekata za sufinanciranje u 2016.g.   
dividerikona
23.5.2016.  Obavijest o iskolčenju nove željezničke č...   
dividerikona
20.5.2016.  Odluka o koeficijentima za obračun plaće   
dividerikona
20.5.2016.  Odluka o koeficijentima za obračun plaće   
dividerikona
20.5.2016.  Odluka o koeficijentima za obračun plaće   
dividerikona
20.5.2016.  Odluka o koeficijentima za obračun plaće   
dividerikona
20.5.2016.  Odluka o koeficijentima za obračun plaće   
dividerikona
4.5.2016.  Obrazac projektne ideje   
dividerikona
4.5.2016.  Anketni upitnik - Opći (za fizičke osobe)   
dividerikona
4.5.2016.  Anketni upitnik - Udruge   
dividerikona
4.5.2016.  Anketni upitnik - Gospodarski sektor ( poduzeća, obrti,...   
dividerikona
18.4.2016.  15. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
18.4.2016.  14. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
16.4.2016.  Navike usvojimo i otpad odvojimo!   
dividerikona
16.4.2016.  Objava Plana nabave za 2016. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  Obavijest - prodaja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu R...   
dividerikona
16.4.2016.  Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi - 2016. godin...   
dividerikona
16.4.2016.  Poziv na radionicu za izradu Lokalne razvojne strategije   
dividerikona
16.4.2016.  Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup infor...   
dividerikona
16.4.2016.  Poziv na radionicu za izradu Lokalne razvojne strategije   
dividerikona
16.4.2016.  Proračun Općine Sokolovac za 2016. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi   
dividerikona
16.4.2016.  Objava podataka o biračkim mjestima   
dividerikona
16.4.2016.  Proračun Općine Sokolovac za 2015. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  Sazvana 9. sjednica Općinskog vijeća Općine Sokolovac   
dividerikona
16.4.2016.  Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2013. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  Javno izlaganje   
dividerikona
16.4.2016.  Plan nabave roba, radova i usluga za 2014. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  Podaci o sklopljenim ugovorima tijekom 2013. godine   
dividerikona
16.4.2016.  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Sokolova...   
dividerikona
16.4.2016.  Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenj...   
dividerikona
16.4.2016.  Rezultati loklanih izbora   
dividerikona
16.4.2016.  Promjena Rješenja o određivanju biračkih mjesta   
dividerikona
16.4.2016.  Određena biračka mjesta za lokalne izbore   
dividerikona
16.4.2016.  Objava kandidacijskih lista i kandidatura za izbore 19. svib...   
dividerikona
16.4.2016.  Određena biračka mjesta za EU parlament   
dividerikona
16.4.2016.  Proračun Općine Sokolovac za 2012. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  Anketni upitnik - društveno poticana stanogradnja   
dividerikona
16.4.2016.  Održani izbori za Vijeće srpske nacionalne manjine Općine So...   
dividerikona
16.4.2016.  PRORAČUN_ za_ 2011.xls   
dividerikona
16.4.2016.  Proračun za 2011. godinu   
dividerikona
16.4.2016.  11. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
16.4.2016.  10. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
16.4.2016.  Održana 9. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
16.4.2016.  Raspisan natječaj za sredstva iz SAPARD programa   
dividerikona
16.4.2016.  Javno izlaganje prijedloga PPUO Sokolovac   
dividerikona
16.4.2016.  Proračun Općine Sokolovac za 2009. godinu   
dividerikona
15.3.2016.  Evidencija aktivnih ugovora u 2015. godini   
dividerikona
15.3.2016.  Popis sponzorstva i donacija u 2015. godini   
dividerikona
15.3.2016.  Registar ugovora bagatelne nabave   
dividerikona
9.3.2016.  Plan nabave za 2016. godinu   
dividerikona
1.3.2016.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2016.   
dividerikona
5.2.2016.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. go...   
dividerikona
29.12.2015.  Plan razvojnih programa za 2016. godinu   
dividerikona
29.12.2015.  Proračun Općine Sokolovac za 2016. godinu   
dividerikona
18.11.2015.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2015.   
dividerikona
16.11.2015.  Polugodišnji izvještaj I - VI 2015. godina   
dividerikona
16.11.2015.  Godišnji izvještaj - izvršenje Proračuna 2014   
dividerikona
16.11.2015.  III izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu   
dividerikona
16.11.2015.  II izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu   
dividerikona
16.11.2015.  I Izmjene i dopune proračuna za 2015. godinu   
dividerikona
16.11.2015.  Program potpora poljoprivredi za razdoblje 2015. - 2017.   
dividerikona
2.10.2015.  13. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
10.7.2015.  12. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
22.4.2015.  Izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu   
dividerikona
30.3.2015.  11. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
17.2.2015.  Financijski izvještaji za 2014. godinu   
dividerikona
17.2.2015.  Plan nabave za 2015. godinu   
dividerikona
15.1.2015.  Proračun Općine Sokolovac za 2015. godinu   
dividerikona
15.1.2015.  Plan razvojnih programa za 2015. godinu   
dividerikona
19.12.2014.  10. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
24.10.2014.  9. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
20.10.2014.  Poslovnik Općinskog vijeća Općine Sokolovac   
dividerikona
20.10.2014.  Statut Općine Sokolovac   
dividerikona
8.8.2014.  Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu   
dividerikona
25.7.2014.  8. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
15.5.2014.  7. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
31.3.2014.  6. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
14.2.2014.  Plan nabave za 2014. godinu   
dividerikona
16.1.2014.  Proračun Općine Sokolovac za 2014. godinu   
dividerikona
16.12.2013.  5. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
15.11.2013.  4. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
13.11.2013.  I Izmjene i dopune Proračuna za 2013. godinu   
dividerikona
13.11.2013.  Polugodišnji izvještaj za 2013. godinu   
dividerikona
17.10.2013.  3. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
14.8.2013.  Godišnji obračun za 2012. godinu   
dividerikona
29.7.2013.  2. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
26.3.2013.  26. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
20.3.2013.  Proračun Općine Sokolovac za 2013. godin   
dividerikona
20.3.2013.  Proračun Općine Sokolovac za 2013. godinu   
dividerikona
19.3.2013.  25. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
20.12.2012.  24. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
7.12.2012.  23. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
7.9.2012.  22. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
11.6.2012.  21. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
13.3.2012.  20. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
20.12.2011.  19. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
20.10.2011.  18. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
31.5.2011.  16. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
14.4.2011.  15. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
15.3.2011.  14. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
16.12.2010.  13. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
30.11.2010.  12. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
21.10.2010.  Pravilnik o unutarnjem redu JUO   
dividerikona
23.9.2010.  11. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
9.9.2010.  10. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
10.6.2010.  9. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
25.5.2010.  8. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
17.5.2010.  Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
23.2.2010.  7. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
22.12.2009.  6. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
30.11.2009.  5. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
13.10.2009.  4. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
3.9.2009.  3. sjednica Općinskog vijeća   
dividerikona
14.7.2009.  2. sjednica Općinskog vijeća   
divider