Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa

Kako Vam se sviđa redizajnirana web stranica?
  Sviđa mi se više od stare.

  Stara stranica je bila bolja.


Rezultati

Javni pozivi i natječaji

Dokumenti iz vijesti Dokumenti i akti Proračun Javni pozivi i natječaji Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Javna i jednostavna nabava


ikona
14.5.2019.  Javni poziv   
dividerikona
2.4.2019.  Poziv na testiranje   
dividerikona
21.3.2019.  OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA   
dividerikona
21.3.2019.  Javni natječaj za prijam u službu vježbenika/...   
dividerikona
28.1.2019.  Odluka o poništenju   
dividerikona
24.1.2019.  Poziv na testiranje i intervju   
dividerikona
10.1.2019.  Obavijest i upute kandidatima - viši računovodstve...   
dividerikona
10.1.2019.  Obavijest i upute kandidatima - pročelnik/ca   
dividerikona
10.1.2019.  Natječaj za prijam na neodređeno vrijeme - viš...   
dividerikona
10.1.2019.  Natječaj za prijam na neodređeno vrijeme - pro...   
dividerikona
30.11.2018.  Odluka - dodjela stipendija   
dividerikona
30.11.2018.  Lista reda prvenstva - stipendije   
dividerikona
29.10.2018.  Izjava o zaštiti osobnih podataka   
dividerikona
29.10.2018.  Izjava - korisnik drugih stipendija   
dividerikona
29.10.2018.  Izjava - članovi domaćinstva   
dividerikona
29.10.2018.  Obrazac prijave za dodjelu stipendije   
dividerikona
29.10.2018.  Javni natječaj za dodjelu stipendija akademska godina 2...   
dividerikona
29.10.2018.  PRAVILNIK o stipendiranju studenata s područja Opć...   
dividerikona
4.9.2018.  Javni poziv na dostavu ponuda - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
4.9.2018.  Izjava i ponudbeni list - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
4.9.2018.  Troškovnik - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
4.9.2018.  Glavni projekt - Mrtvačnica u Srijemu   
dividerikona
28.8.2018.  Građevinska_vrtić   
dividerikona
28.8.2018.  Troškovnik_Grupa3   
dividerikona
28.8.2018.  Troškovnik_Grupa2   
dividerikona
28.8.2018.  Troškovnik_Grupa1   
dividerikona
28.8.2018.  Nacrt DoN_III I IV FAZA - Vrtić   
dividerikona
14.8.2018.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2018.g.   
dividerikona
19.2.2018.  Javni poziv - evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstanih ce...   
dividerikona
7.9.2017.  Dokumentacija o nabavi - otvoreni postupak javne nabave male...   
dividerikona
7.9.2017.  Prethodno savjetovanje - II faza izgradnje dječjeg vrti...   
dividerikona
4.5.2017.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2017.   
dividerikona
10.4.2017.  Poziv na dostavu ponuda   
dividerikona
2.3.2017.  Natječaj za prijam u službu na neodređeno vri...   
dividerikona
1.3.2016.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2016.   
dividerikona
18.11.2015.  Javni poziv - umjetno osjemenjivanje goveda 2015.   
dividerikona
16.11.2015.  Program potpora poljoprivredi za razdoblje 2015. - 2017.   
divider