Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa


Rezultati

Sjedište

Općina Sokolovac
Adresa: Trg doktora Tomislava Bardeka 8
Tel: 048/838-061
Fax: 048/838-315

E-mail:
opcina-sokolovac@kc.t-com.hr
info@sokolovac.hr