Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa


Rezultati

Prijavite nepropisno odbačeni otpadSukladno odredbi članka 36. stavak 2. točka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13i 73/17) obveza Općine Sokolovac je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu.
Svaka osoba koja primijeti nepropisno odbačen otpad na području Općine Sokolovac može to prijaviti:

- telefona 048/838-315, komunalnom redaru 098/836-937
- popunjavanjem obrasca i slanjem istog na e-mail: pisarnica@sokolovac.hr
- osobnim dolaskom u Općinu Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, 48306 Sokolovac


ikona
Prijava nepropisno odbačenog otpada   
divider