Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa


Rezultati

Osnovna škola Sokolovac

Osnovna škola Sokolovac - osnovana je 1896. Školu polazi 270 učenika od kojih je 125 učenika u višim razredima, a preostali dio polazi niže razrede u četiri područne škole i matičnoj školi. Smještena je u sredini sela, uz glavnu cestu Zagreb – Koprivnica. Školska zgrada matične škole sagrađena je 1964. godine i u njoj se odvija nastava u dvije smjene. U sastavu OŠ Sokolovac djeluju i četiri područne škole - PRO Srijem, PRO Velika Mučna, PRO Veliki Botinovac i PRO Mala Mučna. Stekla je muđunarodni status eko škole. OŠ Sokolovac je u međunarodnom programu GLOBE škola. Škola surađuje s UNIJA-PAPIROM i redovito surađuje sa HPD Bilo Koprivnica.