Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa

Kako Vam se sviđa redizajnirana web stranica?
  Sviđa mi se više od stare.

  Stara stranica je bila bolja.


Rezultati

Sakralni objekti

Područje općine Sokolovac razdjeljeno je između pet rimokatoličkih župa i dvije pravoslavne crkvene općine:

- Rkt župa svetog Mihaela arkanđela, Zrinski Topolovac – naselja Brđani Sokolovački, Donji Maslarac, Gornji Maslarac, Ladislav Sokolovački, Mala Mučna, Peščenik, Široko Selo i Trnovac Sokolovački,
- Rkt župa svetog Benedikta opata, Donji Mosti – naselja Donja Velika, Gornja Velika, Hudovljani i Rovištanci,
- Rkt župa Presvetog Trojstva, Reka – naselja Domaji, Grdak, Kamenica, Mala Branjska, Miličani, Paunovac, Prnjavor Lepavinski, Sokolovac, Srijem i Velika Mučna,
- Rkt župa svete Barbare, Carevdar – naselja Donjara, Lepavina, Mali Botinovac, Mali Grabičani, Mali Poganac, Rijeka Koprivnička, Velika Branjska i Veliki Botinovac,
- Rkt župa Našašća svetog Križa, Rasinja – naselja Jankovac i Vrhovac Sokolovački,
- Crkvena općina Veliki Poganac,
- Crkvena općina Velika Mučna.

Rimokatoličke kapele i kapele poklonci

Kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije na groblju u Donjoj Velikoj
Kapela u Hudovljanima
Kapela Blažene Djevice Marije u Peščeniku
Kapela Svetog Ilije u vinogradima iznad Peščenika
Kapela Svetog Križa u Sokolovcu
Kapela Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u Lepavini
Kapela Svetog Ladislava na groblju u Ladislavu Sokolovačkom
Kapela Svetog Vida na groblju u Srijemu
Kapela Svetog Duha u Donjem Maslarcu
Kapela Svetog Petra i Pavla u Maloj Branjski
Kapela Majke Božje Žalosne u Jankovcu
Kapela poklonac u Gornjem Maslarcu
Kapela poklonac u Brđanima Sokolovačkim
Kapela poklonac u Velikoj Branjski
Kapela poklonac u Domajima

Pravoslavne crkve

Manastir i parohijska crkva Vavedenja Gospodnjega u Lepavini
Parohijska crkva Svetog Mihajla Arkanđela u Velikoj Mučni
Filijalna crkva Svetog Stevana na groblju u Malom Pogancu
Filijalna crkva Svetog Ilije na groblju u Širokom Selu