Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa


Rezultati

Položaj

Općina Sokolovac smještena je u sjeverozapadnom dijelu Republike Hrvatske. U sastavu je Koprivničko-križevačke županije sa još 21 općinom i 3 grada. Općina Sokolovac sa svoje sjeverne strane graniči s Općinom Rasinja, sa istočne i sjeveroistočne strane s Gradom Koprivnica, sa zapadne i jugozapadne strane s Gradom Križevci, a na jugu sa Općinom Zrinski Topolovac koja je u sastavu Bjelovarsko-bilogorske županije.