Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa

Kako Vam se sviđa redizajnirana web stranica?
  Sviđa mi se više od stare.

  Stara stranica je bila bolja.


Rezultati

Prostorni planovi Općine Sokolovac

Općina Sokolovac - Općinsko poglavarsto, daje na uvid detaljni Prostorni plan 2008. godine.

U prilogu, možete pogledati tiskani primjerak Prostornog plana u .PDF formatu za kojeg Vam je potreban .PDF čitač datoteka, instaliran na Vašem računalu.

Download: Prostorni plan

U nastavku se nalazi detaljan pregled karti koje su sastavni dio Prostornog plana Općine Sokolovac.

Kartografski prikaz

1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustav

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

4. Građevinska područja (4.1-4.25)