Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa

Kako Vam se sviđa redizajnirana web stranica?
  Sviđa mi se više od stare.

  Stara stranica je bila bolja.


Rezultati

Prostorni planovi Općine Sokolovac

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE SOKOLOVAC SA SMANJENIM SADRŽAJEM („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 3/08, 15/09, 19/14. i 7/17)

U prilogu, možete pogledati tiskani primjerak Prostornog plana u .PDF formatu za kojeg Vam je potreban .PDF čitač datoteka, instaliran na Vašem računalu.

Download: Pročišćeni tekst odluke o PPUO

Download: Prostorni plan

Download: 1._Sokolovac_elaborat

Download: 1._ODREDBE_IZVORNIK

Download: 2._ELABORAT S ODREDBAMA_SOKOLOVAC_IZVORNIK

Download: 3._ID PPUO SOKOLOVAC_ODLUKA

U nastavku se nalazi detaljan pregled karti koje su sastavni dio Prostornog plana Općine Sokolovac.

Kartografski prikaz

1. Korištenje i namjena površina

2. Infrastrukturni sustav

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

4. Građevinska područja (4.1-4.29)