Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa

Kako Vam se sviđa redizajnirana web stranica?
  Sviđa mi se više od stare.

  Stara stranica je bila bolja.


Rezultati

Udruge i društva

R.br. Naziv udruge datum osnivanja
1 LOVAČKA UDRUGA "SRNJAK" VELIKA MUČNA 1.6.1952.
2 NOGOMETNI KLUB "BILOGORA" GORNJA VELIKA 3.12.1995
3 UDRUGA ŽENA "PREKOGORKE" 13.12.2009.
4 LOVAČKA UDRUGA ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI "BILOGORA" MALA MUČNA 15.2.1952.
5 VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE SOKOLOVAC 21.8.1993.
6 UDRUGA ŽENA PEŠĆENIK „ŠUMARICE“ 3.3.2013.
7 SOKOLOVAČKI LIKOVNI KRUG 16.10.2012.
8 UDRUGA PENZIONERA I STARIJIH OSOBA "SOKOL" SOKOLOVAC 22.1.2015.
9 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO LADISLAV SOKOLOVAČKI 1.1.1934.
10 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DOMAJI 1.1.1957.
11 UDRUGA ŽENA "CIKLAMA" DOMAJI 4.2.2010.
12 HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "SOKOL" SOKOLOVAC 2.7.1995.
13 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJA VELIKA 1.1.1934.
14 UDRUGA ŽENA MILIČANI "VESELE MILIČANKE" 2.12.2012.
15 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO PEŠČENIK 21.6.1952.
16 LOVAČKA UDRUGA "SOKOL" SOKOLOVAC 22.10.1945.
17 DRUŠTVO ŽENA SOKOLOVAC 2.3.1991.
18 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO DONJI MASLARAC 1.1.1939.
19 DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GORNJA VELIKA 10.2.1952.
20 UDRUGA ŽENA "MAK" VELIKA MUČNA 27.11.2014.