Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa

Kako Vam se sviđa redizajnirana web stranica?
  Sviđa mi se više od stare.

  Stara stranica je bila bolja.


Rezultati

Pravo na pristup informacijama

Dokumenti iz vijesti Dokumenti i akti Proračun Javni pozivi i natječaji Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća Javna i jednostavna nabava


ikona
31.1.2019.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
9.2.2018.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
9.2.2018.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
30.1.2017.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
30.1.2017.  Godišnje izvješće o provođenju ZPPI za 2...   
dividerikona
6.6.2016.  Obrazac - zahtjev za ponovnu uporabu informaciju   
dividerikona
6.6.2016.  Obrazac - zahtjev za dopunu ili ispravak informacije   
dividerikona
6.6.2016.  Obrazac - zahtjev za pristup informacijama   
dividerikona
6.6.2016.  Uputa za ostvarivanje prava na pristup informacijama   
dividerikona
15.3.2016.  Evidencija aktivnih ugovora u 2015. godini   
dividerikona
15.3.2016.  Popis sponzorstva i donacija u 2015. godini   
dividerikona
15.3.2016.  Registar ugovora bagatelne nabave   
dividerikona
5.2.2016.  Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2015. go...   
divider