Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa

Kako Vam se sviđa redizajnirana web stranica?
  Sviđa mi se više od stare.

  Stara stranica je bila bolja.


Rezultati

Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel Općine Sokolovac ustrojen je odlukom Općinskog vijeća za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine.

Službenici Jedinstvenog upravnog odjela:
  • Tomislav Nožar, dipl.iur. - pročelnik
  • Vesna Ranogajec – referentica za opće administrativne poslove
  • Dražen Ban – referent – komunalni redar
Radno vrijeme: ponedjeljak – petak od 7,00 do 15,00 sati.

Dnevni odmor: 10,00-10,30 sati.