Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa

Kako Vam se sviđa redizajnirana web stranica?
  Sviđa mi se više od stare.

  Stara stranica je bila bolja.


Rezultati

Općinsko vijeće

Izbori za članove Općinskog vijeća provedeni su 19. svibnja 2013. godine temeljem Odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 44/13).
Kandidati koji su izabrani temeljem kandidacijskih lista su:
 1. Vlado Bakšaj, HDZ
 2. Vesna Belak-Došenović, HDZ
 3. Darko Pehnec, HDZ
 4. Maja Mikles, HDZ
 5. Stevo Ištvanović, HDZ
 6. Darko Miklošić, HDZ
 7. Franjo Hromek, HDZ
 8. Darko Križnjak, HDZ
 9. Zlatko Begović, HDZ
 10. Zoran Simić, SDP- HNS
 11. Miroslav Rukelj, SDP- HNS
 12. Radojko Sabolović, SDP- HNS
 13. Helga Jug, HSS - A HSP
Budući da članovima Vladi Bakšaju i Vesni Belak-Došenović, sukladno odredbi članka 90. stavka 4. Zakona o lokalnim izborima, mandat u Općinskom vijeću miruje po sili zakona zbog nespojivosti dužnosti, umjesto njih nastupaju zamjenici koje je odredila politička stranka i to:

1. Milan Jakrlin, HDZ
2. Damir Šaban, HDZ


Na konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 17. lipnja 2013. godine jednoglasno su izabrani predsjednik i zamjenica predsjednika Općinskog vijeća:

- Darko Pehnec, ing.agr. – predsjednik
- Maja Mikles – zamjenica predsjednika