Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Vijesti


Mobilno reciklažno dvorište

Općina Sokolovac nabavila je mobilno reciklažno dvorište od tvrtke TEHNIX d.o.o. koje je dostavljeno 27. studenog, a bit će, sukladno uredbi, izloženo na javnoj površini ili površini dostupnoj s javne površine u naselju. Vrijednost nabavke je 82.500,00 kuna.

... detaljnije


Nove autobusne nadstrešnice

Kako bi se osigurali bolji uvjeti brojnim mještanima koji koriste autobuse kao sredstvo javnog prijevoza, prije svega učenika, Općina Sokolovac je provela javni natječaj te ugovorila postavljanje 8 novih autobusnih nadstrešnica na autobusnim ugibalištima koja se nalaze uz glavnu cestu D41. Tako su postavljene 2 nadstre&scaro... detaljnije


Modernizacija nerazvrstanih cesta te parkirališta Općine Sokolovac

Dana 7.11.2018. su završili asfalterski radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta NC003 (Domaji – Golubinsko Domaji) i NC060 (križanje Peščenik – prema šumi) te parkirališta u Domajima, Velikoj Mučni i Peščeniku. Ukupna vrijednost radova iznosi cca. 340.000,00 kn


Predmetne radove ... detaljnije
Otvorenje modernizirane ceste LC26060

Dana 27. rujna 2018. g. održano je otvaranje modernizirane ceste LC26060 u naselju Rijeka Koprivnička kojem su prisustvovali saborski zastupnik i prvi načelnik Općine Sokolovac Damir Felak, župan Darko Koren, zamjenik župana Darko Sobota, načelnik Vlado Bakšaj, ravnatelj ŽUC-a Dragutin Guzalić, upravitelj šumarije Sokolovac Tihomir... detaljnije< natrag
banner5 ban8
banner7 bannerotp