Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Sokolovac18.10.2019.


Obavještavaju se mještani Općine Sokolovac da je na području Općine osoba ovlaštena za obavljanje dimnjačarskih poslova obrt za dimnjačarske usluge "DIS".


Rokovi čišćenja i kontrole dimovodnih objekata i uređaja za loženje te nadzor nad obavljanjem tih poslova u svrhu sprječavanja i otklanjanja uzroka požara i opasnosti od plinova i dimova regulirani su Odlukom o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Sokolovac ("Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije" broj 13/19).


Cjenik obavljanja dimnjačarskih usluga nalazi se u prilogu.


 Objavljeno: 18.10.2019.


ikona
divider
banner5 ban8
banner7 bannerotp