Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Radovi uklanjanja zgrade "stare pošte" u Sokolovcu22.10.2019.


Nakon dugotrajnog rješavanja stvarnog vlasništva nad predmetnom zgradom i nakon izrade projekta rušenja te ugovoranja izvođača radova i vršitelja stručnog nadzora te prijave rušenja nadležnom odjelu u Županiji u tijeku su radovi uklanjanja zgrade „stare pošte“ u Sokolovcu koja je predstavljala opasnost za prolaznike i djecu na putu prema školi. Radove izvodi poduzeće JUG d.o.o., a stručni nadzor ovlašteni inženjer građevinarstva Igor Kolar, mag.ing.aedif.


Zgrada je predstavljala sigurnosni problem te nagrđivala sam izgled središta mjesta Sokolovac.Objavljeno: 22.10.2019.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp