Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315

Anketa

Kako Vam se sviđa redizajnirana web stranica?
  Sviđa mi se više od stare.

  Stara stranica je bila bolja.


Rezultati

Dokumenti i akti

Dokumenti iz vijesti Dokumenti i akti Proračun Javni pozivi i natječaji Pravo na pristup informacijama Sjednice Općinskog Vijeća


ikona
26.10.2017.  Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Opć...   
dividerikona
15.9.2017.  Izvješće o provedenom savjetovanju   
dividerikona
16.8.2017.  Izmjene i dopune Plana zaštite od požara Opći...   
dividerikona
16.8.2017.  Odluka o sufinanciranju EU projekta - aglomeracija Koprivnic...   
dividerikona
24.5.2017.  Konačni rezultati izbora - Općinski načelnik   
dividerikona
24.5.2017.  Konačni rezultati - Općinsko vijeće   
dividerikona
22.5.2017.  Rezultati izbora za općinskog načelnika   
dividerikona
22.5.2017.  Rezultati izbora za općinsko vijeće   
dividerikona
5.5.2017.  Kandidacijske liste   
dividerikona
10.4.2017.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt adaptaci...   
dividerikona
10.4.2017.  Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt adaptaci...   
dividerikona
10.4.2017.  Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Opć...   
dividerikona
7.4.2017.  Rješenje - Povjerenstvo za jednostavnu nabavu   
dividerikona
7.4.2017.  Pravilnik o jednostavnoj nabavi   
dividerikona
31.1.2017.  Sažetak za javnost   
dividerikona
20.1.2017.  Objava javne rasprave   
dividerikona
21.12.2016.  Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu JUO   
dividerikona
12.12.2016.  Odluka o potrebi pokretanja strateske procjene utjecaja na o...   
dividerikona
7.12.2016.  Program ukupnog razvoja Općine SOkolovac 2015. - 2020.   
dividerikona
30.11.2016.  Odluka o nerazvrstanim cestama i Jedinstvena baza podataka o...   
dividerikona
17.10.2016.  Karta   
dividerikona
17.10.2016.  Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške...   
dividerikona
17.10.2016.  Zahtjevi fizičkih i pravnih osoba   
dividerikona
17.10.2016.  Zahtjevi nadležnih tijela   
dividerikona
17.10.2016.  Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana ure&#...   
dividerikona
17.10.2016.  Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške...   
dividerikona
6.9.2016.  Program ukupnog razvoja općine Sokolovac   
dividerikona
6.9.2016.  Odluka o pokretanju OSPUO postupka   
dividerikona
20.10.2014.  Statut Općine Sokolovac   
dividerikona
21.10.2010.  Pravilnik o unutarnjem redu JUO   
divider