Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac17.10.2016. • ikona
  Zahtjevi fizičkih i pravnih osoba   

  dividerikona
  Zahtjevi nadležnih tijela   

  dividerikona
  Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolova   

  dividerikona
  Karta   

  dividerikona
  Odluka o pokretanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sokolovac   

  divider
  < natrag
  banner5 ban8
  banner7 bannerotp