Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Vijesti


Asfaltiran dio prometnice u Rijeci Koprivničkoj

U petak 17.10. završeno je asfaltiranje dijela prometnice u Rijeci Koprivničkoj. Duljina asfaltirane prometnice iznosi 1860 metara, a širina asfaltiranog kolnika je 4 metra. Općina je izvršila pripremne radove, a Županijska uprava za ceste asfalterske radove.

... detaljnije


Izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

Općinski načelnik donio je Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga Općine Sokolovac za 2014. godinu.
Novi Plan nabave usklađen je s Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Sokolovac za 2014. godinu koje je donijelo Općinsko vijeće na 8. sjednici održanoj 25. srpnja 2014. godine. Akti sa sjednica Općinskog vijeća mogu se pregledava... detaljnije

Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava Općine Sokolovac

U tijeku je nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava u Općini Sokolovac.
Sjeverna cjelina koja obuhvaća naselja Domaji, Prnjavor Lepavinski, Grdak, Mali Grabičani, Veliki Botinovac i Mali Poganac je gotovo u potpunosti izgrađena, a trenutno traju radovi u južnoj cjelini odnosno u naseljima Ladislav Sokolovački, Mala Mučna, Gornji Maslarac, ... detaljnije

Javno izlaganje

Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja, smjernica i mjera iz Prijedloga Ciljanih II. Izmjena i dopuna PPUO Sokolovac sa smanjenim sadržajem održat će se 14. svibnja 2014.godine u 10,00 sati u prostorijama Općine Sokolovac.

Javni uvid u Prijedlog Ciljanih II. Izmjena... detaljnije


< natrag
banner5 ban8
banner7 bannerotp