Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Modernizacije dijela LC 26080 - dionica Trnovac Sokolovački - Ladislav Sokolovački 19.6.2017.


Dana 19. lipnja je započelo asfaltiranje na predmetnoj cesti od strane poduzeća „Niskogradnja Huđek“ iz Petrijanca s kojom je ŽUC sklopio Ugovor o nabavi.


Sveukupna vrijednost investicije iznosi 1.317.308,50 kn od čega udio općine iznosi 44 %.


 


U suradnji Općine Sokolovac i Županijske uprave za ceste Križevci dana 8. svibnja 2017.g. je započela modernizacija lokalne ceste između Ladislava Sokolovačkog i Trnovca Sokolovačkog u dužini od 2 kilometra. Općina Sokolovac financira izradu podloge gornjeg ustroja ceste dok poslove asfaltiranja financira Županijska uprava za ceste Križevci. Krajnji rok za izvršenje svih radova na predmetnoj dionici je 30. lipanj 2017.g.


 


Poslove na izradi gornjeg ustroja ceste je na temelju odabrane najpovoljnije ponude dobilo poduzeće PZC VARAŽDIN d.d., vrijednost investicije, odnosno udio Općine u cijeloj investiciji je gotovo 600.000,00 kn.Objavljeno: 19.6.2017.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp