Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Vijesti


Modernizacije dijela LC 26060 - dionica Rijeka Koprivnička - Donjara D41

Suradnjom Općine Sokolovac i Županijske uprave za ceste Križevci dana 19. rujna 2018.g. završilo je asfaltiranje lokalne ceste 26060 Rijeka Koprivnička - Donjara D41 u dužini od 1.200 metara te sada predstoje radovi na bankini i uređenju odvodnje. Općina Sokolovac financira izradu podloge ceste dok poslove asfaltiranja, radove na bankini ... detaljnije
Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi - 2018. godina

Općinski načelnik Općine Sokolovac objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi u 2018. godini za Mjeru 1: Umjetno osjemenjivanje goveda Zahtjevi za dodjelu sredstava potpore po objavljenom javnom pozivu podnose se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sokolovac na propisanom obrascu prijave uz priloženu potrebnu... detaljnije


Obnova ŽC 2181 (Sokolovac (D41)-Srijem -Široko Selo)

Dana 7. kolovoza načelnik Općine Sokolovac Vlado Bakšaj, župan Darko Koren, dožupan Ratimir Ljubić, ravnatelj ŽUC-a Dragutin Guzalić, pročelnica službe ureda Melita Ivančić, zamjenik načelnika Tihomir Jandroković i komunalni redar Dražen Ban obišli su završene radove na obnovi  županijske ceste 2181 Sokolovac (D41)- Sri... detaljnije
banner5 ban8
banner7 bannerotp