Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Vijesti


Nove autobusne nadstrešnice

Kako bi se osigurali bolji uvjeti brojnim mještanima koji koriste autobuse kao sredstvo javnog prijevoza, prije svega učenika, Općina Sokolovac je provela javni natječaj te ugovorila postavljanje 8 novih autobusnih nadstrešnica na autobusnim ugibalištima koja se nalaze uz glavnu cestu D41. Tako su postavljene 2 nadstre&scaro... detaljnije


Modernizacija nerazvrstanih cesta te parkirališta Općine Sokolovac

Dana 7.11.2018. su završili asfalterski radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta NC003 (Domaji – Golubinsko Domaji) i NC060 (križanje Peščenik – prema šumi) te parkirališta u Domajima, Velikoj Mučni i Peščeniku. Ukupna vrijednost radova iznosi cca. 340.000,00 kn


Predmetne radove ... detaljnije
Otvorenje modernizirane ceste LC26060

Dana 27. rujna 2018. g. održano je otvaranje modernizirane ceste LC26060 u naselju Rijeka Koprivnička kojem su prisustvovali saborski zastupnik i prvi načelnik Općine Sokolovac Damir Felak, župan Darko Koren, zamjenik župana Darko Sobota, načelnik Vlado Bakšaj, ravnatelj ŽUC-a Dragutin Guzalić, upravitelj šumarije Sokolovac Tihomir... detaljnije


Modernizacije dijela LC 26060 - dionica Rijeka Koprivnička - Donjara D41

Suradnjom Općine Sokolovac i Županijske uprave za ceste Križevci dana 19. rujna 2018.g. završilo je asfaltiranje lokalne ceste 26060 Rijeka Koprivnička - Donjara D41 u dužini od 1.200 metara te sada predstoje radovi na bankini i uređenju odvodnje. Općina Sokolovac financira izradu podloge ceste dok poslove asfaltiranja, radove na bankini ... detaljnije< natrag
banner5 ban8
banner7 bannerotp