Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Radovi na izgradnji dječjeg vrtića s jaslicama u Sokolovcu – IV FAZA12.12.2019.


„Ovaj Projekt je proveden/se provodi uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije“ u odobrenom iznosu od 600.000,00 kn (450.000,00 kn po ugovoru+ dodatak ugovoru u iznosu od 150.000,00 kn) dok se ostatak financira iz sredstva Proračuna Općine Sokolovac a ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 977.637,38 kn.Objavljeno: 12.12.2019.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp