Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Izvanredno održavanje kolnika lokalne županijske ceste LC26083 (Gornji Križ – Široko Selo)21.5.2024.


U tijeku su završni radovi na izvanrednom održavanju kolnika lokalne županijske ceste LC26083 (Gornji Križ – Široko Selo) dužine 1.511 m i širine asfalta od 4,5 metara. Radovi na izvanrednom održavanju predmetne ceste se provodi na temelju sporazuma o zajedničkom sufinanciranju radova između Općine Sokolovac i Županijske uprave za ceste Bjelovarsko-bilogorske Županije u omjeru Općina 50 %, ŽUC 50 %. Radovi prema ugovornom troškovniku iznose 230.489,24 € s uključenim PDV-om, a sastoje se od pripremnih radova, zemljanih radova te asfalterskih radova koje izvodi PODUZEĆE ZA CESTE d.o.o. iz Bjelovara.Objavljeno: 21.5.2024.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp