Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za kanalizaciju u naselju Velika Mučna17.12.2021.


Dana 16.12.2021. g. potpisani su za prvih 10 projekata Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava iz Mehanizma za oporavak i otpornost kroz aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO) za financiranje provedbe investicijskih projekata sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Uz Ugovore o dodjeli bespovratnih sredstava potpisani su i Ugovori o sufinanciranju projekata kojima se uređuje udio sufinanciranja nacionalne komponente projekata.


 


Ugovor za sustav odvodnje u naselju Velika Mučna su potpisali ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i javni isporučitelji vodnih usluga - Koprivničke vode d.o.o. te načelnik Općine Sokolovac Vlado Bakšaj.


 


Projekt Izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda naselja Velika Mučna vrijedan je devet milijuna kuna bez PDV-a, a radovi su započeli ovog ljeta. Projekt se planira realizirati do kraja 2022. godine. Od spomenutih devet milijuna kuna, 80% vrijednosti financirat će se sredstvima iz Europske unije, 10% financirat će Hrvatske vode, a preostalih 10% Općina Sokolovac. Izgradnja sustava odvodnje obuhvatit će cijelo naselje Velika Mučna te će se izvesti 120 besplatnih priključaka za sva kućanstva u naselju što će pojednostaviti samo priključenje na novi sustav za 300-tinjak stanovnika naselja Velika Mučna. Sustav odvodnje gradi se u ukupnoj duljini cjevovoda od 3,38 kilometara s dvije precrpne stanice.


„Ministar Ćorić naglasio je da je izuzetno ponosan nazočiti danas ovdje i svjedočiti konačnoj operacionalizaciji onoga o čemu govorimo već mjesecima. Ova prva sredstva idu našim korisnicima – kazao je Ćorić. Zahvalio se gospodinu Saviću, posebnom savjetniku predsjednika Vlade Republike Hrvatske za ekonomska pitanja, što je prepoznata važnost ovakvih projekata.


Mi govorimo o maksimalnom iznosu EU bespovratnih sredstava iz NPOO-a koji je raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva i koji iznosi 800.000.000,00 kuna – naglasio je Ćorić i zahvalio svim suradnicima koji su koordinirali i sudjelovali u aktivnostima.“


 


„Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković kazao je da ćemo učiniti prvi korak u korištenju sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te se zahvalio Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja što su Hrvatskim vodama povjerena ozbiljna i vrlo velika sredstva u okviru ovog plana. Ona su ukupno 5,25 milijardi kuna, mi ćemo ih dodatno oplemeniti s vlastitim sredstvima, odnosno poslije pretvoriti u 6,7 milijardi kuna – izjavio je Đuroković te dodao da nije važno samo braniti se od poplava, za što je osigurano milijardu i 188 milijuna kuna, znamo da nam je puno posla na tzv. vodnokomunalnim projektima i da standardi 21. stoljeća zahtijevaju ozbiljna ulaganja, ali i zapravo stanje sustava odvodnje i javne vodoopskrbe u Republici Hrvatskoj.“


 


„Današnji čin je prvih 10 najodvažnijih, 10 najspremnijih od ukupno 70ak pristiglih prijava, ali na tome nećemo stati, svi smo zajedno ovdje povlašteni da učinimo prvi korak, a ja vjerujem da će se do iduće nedjelje i brojni drugi kolege, brojni drugi isporučitelji vodnih usluga pridružiti svečanom potpisivanju, potpisivati ugovore koji će nam omogućiti i povlačenje sredstava vezana uz dodijeljena sredstva – naglasio je Đuroković.“


 


„U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, za provedbu Programa vodnog gospodarstva dostupno je 5.250.116.802 kuna bespovratnih sredstava, od čega je 4.061.844.731 kuna namijenjeno za ulaganja u vodno-komunalni sektor te 1.188.272.071 kuna za ulaganja u smanjenje rizika od katastrofa u sektoru upravljanja vodama.


Cilj je doprinijeti očuvanju vodnih resursa, osiguranju dostupnosti pitke vode svim građanima, smanjenju zagađenja okoliša i vodnih resursa otpadnim vodama i smanjenju gubitaka u vodoopskrbnim sustavima, čime će se smanjiti pritisak na vodna tijela te doprinijeti dugoročno održivom upravljanju vodama, smanjenju rizika od poplava i pridonijeti postizanju ciljeva zaštite voda, revitalizaciji i zaštiti prirodnih resursa.“


Izvor: https://www.voda.hr Objavljeno: 17.12.2021.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp