Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Sanacija ceste SN05 Mala Branjska - Srijem1.9.2021.


U tijeku su radovi na sanacije općinske nerazvrstane ceste SN05 između naselja Mala Branjska - Srijem. Radovi se sastoje od izravnanja i profiliranja postojećeg kolnika, nabava i ugradnja kamenog materijala, iskop odvodnih kanala te izrada betonskih propusta na putevima i iznose oko 190.000,00 kn a izvodi ih poduzeće JUG d.o.o. iz Domaja na temelju provedenog javnog natječaja.Objavljeno: 1.9.2021.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp