Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Most na nerazvrstanoj cest SN07 Mali Poganac-Rijeka Koprivnička1.9.2021.


Završena je sanacija mosta na općinskoj nerazvrstanoj cesti SN07 između naselja Rijeka Koprivnička - Mali Poganac čime se je riješio problem koji se je javljao nakon svake veće količine oborina. Objavljeno: 1.9.2021.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp