Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Asfaltiranje cesta na području općine 11.6.2021.


Završeni su radovi na modernizaciji županijske ceste LC26072 dionica Mali Botinovac, općinskoj nerazvrstanoj cesti BM-02 Mali Botinovac kroz naselje, nerazvrstana cesta SK-04 put Andrašića u Sokolovcu, nerazvrstana cesti DO-02 Put Viteza - Domaji, županijska cesta LC26083 dionica Široko Selo - Križ Gornji te županijska cesta LC26093 dionica Hudovljani - Gornja Velika.


Radovi na modernizaciji županijskih cesta se provode na temelju sporazuma između Općine i ŽUC-a gdje Općina financira radove na pripremi podloge a ŽUC financira radove asfaltiranja. Pripremne radove izvodilo je poduzeće JUG d.o.o. iz Domaja, a asfaltiranje poduzeće Pavlic-asfalt-beton d.o.o.


Radove na modernizaciji općinskih nerazvrstanih cesta izvodilo je poduzeće PZC Varaždin d.d.


Sveukupna vrijednost svih radova modernizacije cesta na navedenim dionicama iznosi cca. 1.500.000,00 kn gdje je općina sudjelovala s cca. 900.000,00 kn vlastitih sredstava.
Objavljeno: 11.6.2021.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp