Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sokolovac11.6.2021.


Dana 28. svibnja 2021. održana je konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Sokolovac.


Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Darko Pehnec, a za podpredsjednicu Željka Belušić.


Izabrana su i radna tijela Općinskog vijeća kako slijedi:


Mandatna komisija: Jasna Janković, predsjednica; Nedan Hum, član; Milan Podravac, član.


Odbor za izbor i imenovanja: Hrvoje Ištvanović, predsjednik; Nenad Hum, član; Danijel Triplat, član.


Odbor za statut i poslovnik: Darko Rajn, predsjednik; Dijana Ban, član; Zoran Simić, član.


 
 


  
Objavljeno: 11.6.2021.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp