Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada 14.5.2021.


Općina Sokolovac prijavila se još 7.lipnja 2018. godine na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon javnog poziva,  Fond je proveo zajedničku javnu nabavu za cijelu Hrvatsku a ove godine je počela isporuka tih spremnika.


Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sufinancira se sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program "Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020." prema specifičnom cilju – smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta.


Vrijednost projekta iznosi 242.728,80 kuna, od čega se 85 posto financirati sredstvima Fonda, dok je 15 posto osigurala Općina u svojem proračunu.


Nakon dostavljenih plavih kanti zapremnine početkom travnja (730 kom), 13.5.2021. su dostavljene i žute kante (790 kom).


Podjela kanti i to bez naknade započet će nakon što Općina dobije suglasnost od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o čemu će mještani biti obaviješteni.Objavljeno: 14.5.2021.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp