Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Postupci jednostavne nabave za modernizaciju nerazvrstanih cesta17.3.2021.


Općina Sokolovac raspisuje postupak jednostavne nabave za modernizaciju nerazvrstanih cesta.


Dokumentacija za nadmetanje nalazi se pod poveznicom "Javna i jednostavna nabava".Objavljeno: 17.3.2021.


banner5 ban8
banner7 bannerotp