Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Završeni su radovi adaptacije na društvenom domu u Velikoj Mučni21.1.2021.


Završeni se radovi na adaptaciji društvenog doma u Velikoj Mučni uz sufinanciranje Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 250.000,00 kn prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina. Svekupna vrijednost svih ugovorenih i izvedenih radova iznosi malo više od 411.082,14 kn, radove je izvodilo poduzeće TM elektroinstalacije, a poslove stučnog nadzora ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Igor Kolar.Objavljeno: 21.1.2021.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp