Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

PRIJAVLJEN PROJEKT UREĐENJA ŠUMSKE POUČNE STAZE - natječaj 8.5.2. - Program ruralnog razvoja29.9.2020.


U okviru otvorenog natječaja Programa ruralnog razvoja RH za tip operacije 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“, uspješnom suradnjom Općine Sokolovac i Razvojne agencije PORE KKŽ prijavljen je još jedan projekt uređenja šumske poučne staze. Ukupna vrijednost projekta je 787.090,00 kuna.


Projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 8.5. „Potpora ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“, a cilj projekta je uspostava šumske poučne staze u naselju Velika Mučna na području ekološke mreže te edukacija posjetitelja o posebnostima flore i faune tog šumskog područja.


Prijavitelj projekta je Općina Sokolovac, a projektnim ulaganjem predviđeno je uređenje šumske poučne staze u naselju Velika Mučna, ukupne duljine 1310 m. Uz šumsku poučnu stazu planira se uređivanje mjesta na kojima će se postaviti edukativno informativne table, promatračnica, stolovi i klupe te ostali sadržaji male infrastrukture, odnosno objekti za javnu upotrebu koji će posjetitelje poučne staze educirati o važnosti šumskog područja uz poučnu stazu te ih informirati o bioraznolikosti šumskog područja.


Navedenim projektom uredit će se šumska poučna staza čiji je specifični cilj educiranje i informiranje lokalnog stanovništva te posjetitelja i turista o šumi, održivom gospodarenju šumama, zaštiti šuma i okolišu.


Za pripremu navedenog projekta stručna pomoć je pružena u okviru projekta „UZ PORU PO POTPORU“ temeljem kojeg Razvojna agencija PORA KKŽ kontinuirano pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi projekata iz ESI fondova javnopravnim tijelima s područja Koprivničko-križevačke županije.Objavljeno: 29.9.2020.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp