Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Otvorenje radova na izgradnji vodoopskrbne mreže Mala Branjska - Velika Branjska - Trnovac Sokolovački4.9.2020.


Dana 2. rujna 2020. godine otvoreni su radovi na izgradnji vodoopskrbne mreže Mala Branjska – Velika Branjska – Trnovac Sokolovački u dužini od 7.141 metara.


Početak radova na izgradnji vodovodne mreže svojom nazočnošću uveličali su voditelj Sektora korištenja voda Đino Zmijarević, župan Darko Koren, dožupan Ratimir Ljubić, načelnik Vlado Bakšaj, predsjednik Uprave KCvode Zdravko Petras, direktor Kominga Nedeljko Potroško, nadzorni inženjer radova Igor Kolar, Damir Felak, Tihomir Kolar te ostali uvaženi gosti.


Nositelj  realizacije  investicije izgradnje su  Koprivničke  vode d.o.o., a izvođač radova Koming d.o.o. iz Koprivnice.


Ugovorena vrijednost radova je 2.500.000,00 kuna bez PDV-a.


Poslove  stručnog  nadzora  nad  izvođenjem  radova  obavlja Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Igor Kolar.


Izgradnja predmetne građevine financira se u udjelu od 80% ugovorenog iznosa sredstvima Hrvatskih voda, a preostalih 20% financira općina Sokolovac.Objavljeno: 4.9.2020.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp