Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Modernizacija lokalnih cesta LC26091 i LC2608229.6.2020.


Dana 26. lipnja 2020.g. načelnik općine Vlado Bakšaj je u društvu župana Darka Korena, dožupana Ratimira Ljubića, ravnatelja ŽUC-a Dragutina Guzalića, predsjednika Općinskog vijeća Darka Pehneca te ostalih suradnika obišao radove na modernizaciji lokalne ceste LC26091 (Velika Mučna (D41) – A.G. Grada Koprivnica – Paunovac – LC26082 – modernizacija dionice V.Mučna do administrativne granice sa Gradom Koprivnicom) te lokalne ceste LC26082 (Mala Mučna (ŽC2181)-Gornji Maslarac-ŽC2143) koji se realiziraju u suradnji između Općine Sokolovac i Županijske uprave za ceste Križevci gdje Općina provodi i financira radove na izradi podloge u potrebnoj širini i zbijenoj debljini potrebnoj za cestovni zastor i bankine, dok ŽUC provodi i financira asfalterske radove i radove na bankini. 


Ukupna dužina obje modernizirane lokalne ceste iznosi 1.430 m i sveukupni radovi iznose cca. 1.050.000,00 kn u omjeru od ŽUC/Općina – 55%/45%.


Radove na pripremi podloge je izvodilo poduzeće JUG d.o.o. iz Domaja, a radove na asfaltiranju COLAS Hrvatska d.d. iz Varaždina. Objavljeno: 29.6.2020.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp