Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Obavijest o proglašenju prirodne nepogode tuče za područje Općine Sokolovac i podnošenju prijava štete16.6.2020.


Obavještavaju se mještani Općine Sokolovac da je župan Koprivničko-križevačke županije 16. lipnja 2020. godine za područje Općine Sokolovac proglasio prirodnu nepogodu tuče.


Svi oštećeni mogu Povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Sokolovac, najkasnije do 24. lipnja 2020. godine, podnijeti prijavu štete na propisanom obrascu (PN Obrazac) koji se nalazi u prilogu ove obavijesti. Prijave podnesene nakon navedenog datuma neće se moći unijeti u elektronski Registar šteta od prirodnih nepogoda pa samim time niti neće biti važeće.


Prijava se može podnijeti putem elektroničke pošte na e-mail adresu pisarnica@sokolovac.hr na način da se pošalje scan ispunjenog obrasca ili osobno u prostorijama Općine Sokolovac, Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac svakog radnog dana do navedenog datuma od 7,30 do 15,00 sati.


Uz prijavu na PN Obrascu obvezno ispuniti i priložiti Dodatak PN Obrascu koji se također nalazi u prilogu ove obavijesti i po mogućnosti priložiti neslužbenu kopiju posjedovnog lista.


 


Upute za popunjavanje PN Obrasca


Molimo prijavitelje da pažljivo pročitaju upute i pridržavaju se istih.


U rubrici „Adresa imovine na kojoj je nastala šteta“, ukoliko se radi o šteti na objektima upisuje se adresa objekta, a ukoliko se radi o šteti poljoprivrednim usjevima, trajnim nasadima, voćnjacima i vinogradima upisuje se naselje gdje se zemljište nalazi.


U rubrici „Opis imovine na kojoj je nastala šteta“ upisuje se broj i površina katastarske čestice, katastarska općina, opis štete (za poljoprivredne usjeve, trajne nasade, voćnjake i vinograde kultura na kojoj je šteta nastala) i procjena postotka štete. Za eventualne štete na građevinama upisuje se i starost objekta, dimenzije objekta, dimenzije krova i vrsta pokrova.


Za sva pitanja možete se obratiti na navedenu adresu elektroničke pošte ili na telefon 048/838-315


Molimo prijavitelje štete da obrasce ispune čitko kako Povjerenstvo ne bi imalo poteškoće pri unosu istih u elektronski Registar šteta od prirodnih nepogoda.Objavljeno: 16.6.2020.


ikona
dividerikona
dividerikona
divider
banner5 ban8
banner7 bannerotp