Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

E-savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - Prijedlog proračuna Općine Sokolovac za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu20.11.2019.


Temeljem čl. 11. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (N.N. br. 25/13. i 85/15)  tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju zakona i podzakonskih propisa, a pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba. Savjetovanje se provodi u trajanju od 30 dana.


Proračun jedinice lokalne samouprave jest akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci jedinice lokalne samouprave za jednu godinu u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona, a donosi ga njezino predstavničko tijelo: Općinsko vijeće Općine Sokolovac.do kraja tekuće godine za iduću proračunsku godinu.


U nastavku Vam donosimo prijedlog Proračuna Općine Sokolovacza 2020. godinu s projekcijama za razdoblje 2021. - 2022. godine.


Sudjelovati u ovom savjetovanju možete svojim primjedbama i prijedlozima koje podnosite na priloženom obrascu za sudjelovanje u e-savjetovanju.


Savjetovanje ostaje otvorenim do 20. prosinca 2019. godine.


Hvala na sudjelovanju!Objavljeno: 20.11.2019.


ikona
dividerikona
divider
banner5 ban8
banner7 bannerotp