Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Dana 23.07.2019. u prostorijama Općine Sokolovac održan je uspješan radni sastanak vezan uz produljenje vodoopskrbne mreže na području Općine24.7.2019.


Na radnom sastanku iniciranog od strane načelnika Vlade Bakšaj sudjelovali su zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić, saborski zastupnik Branko Hrg, zamjenica gradonačelnika grada Koprivnice Melita Samoborec, predsjednik Koprivničkih voda Zdravko Petras, članica Uprave Komunalca Dubravka Horvat, te je donesena odluka da se ide u nastavak izgradnje vodoopskrbne mreže u Općini Sokolovac i to pravac „Srijem – Mala Branjska – Velika Branjska – Trnovac Sokolovački“ duljine 6,7 kilometara. Ukupan iznos od 2.345.000,00 kuna u cijelosti će osigurati Hrvatske vode. Do kraja 2019. godine će biti gotove sve pripreme, a tijekom 2020. godine se kreće u realizaciju projekta zajedničkom suradnjom Hrvatskih i Koprivničkih vode te Općine Sokolovac.


Pošto je Općina Sokolovac ispala iz projekta Aglomeracije na sastanku je potvrđeno od predsjednika Uprave Koprivničkih voda Zdravka Petrasa da se "radi na izradi projektne dokumentacije koja će omogućiti faznu gradnju kanalizacijske mreže i da se možda već slijedeće godine, ovisno o uvjetima natječajima ruralnog razvoja krene u izgradnju kanalizacije u naselja Velika Mučna vrijednosti oko 7 milijuna kuna“.


Zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić zahvalio je svim sudionicima današnjeg radnog sastanka što su u zajedničkom interesu ostvarili suradnju na zavidnoj razini za dobrobit razvoja svih mještana te na taj način osigurali daljnje procese razvijanja Općine.


Načelnik Vlado Bakšaj se zahvalio sudionicima na odazivu te izrazio zadovoljstvo o uspješnom ishodu radnog sastanka te nadu da će se u narednim godinama izgraditi vodopskrbna mreža i u preostalim naseljima Općine koja trenutno nisu obuhvaćena vodoopskrbom.Objavljeno: 24.7.2019.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp