Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Modernizacija županijske ceste Ž2181 i lokalne ceste LC2608019.6.2019.


Dana 18. lipnja 2019.g. je načelnik općine Vlado Bakšaj u društvu župana Darka Korena, ravnatelja ŽUC-a Dragutina Guzalić i predsjednika Općinskog vijeća Darka Pehneca te ostalih suradnika obišao radove na modernizaciji županijske ceste ŽC2181 (dionica Široko Selo - LC26080 granica županije) te lokalne ceste LC26080 (dionica Ladislav Sokolovački - ŽC2181) koji se realiziraju u suradnji između Općine Sokolovac i Županijske uprave za ceste Križevci gdje Općina provodi i financira radove na izradi podloge u potrebnoj širini i zbijenoj debljini potrebnoj za cestovni zastor i bankine te betonske radove, dok ŽUC provodi i financira asfalterske radove i radove na bankini te uređenju odvodnje. 


Radove na pripremi podloge je izvodilo poduzeće JUG d.o.o. iz Domaja, a radove na asfaltiranju Pavlic-asfalt-beton d.o.o. iz Donjeg Kraljevca. 


 Objavljeno: 19.6.2019.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp