Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Radovi uklanjanja zgrade parohijskog doma i gopodarske zgrade u Velikoj Mučni19.12.2018.


Nakon izrade projekta rušenja te ishođenja odobrenja od Ministarstva kulture za uklanjanje zgrade parohijskog doma i gospodarske zgrade te odabira izvođača radova – 18 . prosinca započeli su radovi na uklanjanju. Ukupna vrijednost radova, izrada projekta te stručni nadzor iznosi oko 85.000,00 kn.   Objavljeno: 19.12.2018.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp