Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Modernizacija nerazvrstanih cesta te parkirališta Općine Sokolovac9.11.2018.


Dana 7.11.2018. su završili asfalterski radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta NC003 (Domaji – Golubinsko Domaji) i NC060 (križanje Peščenik – prema šumi) te parkirališta u Domajima, Velikoj Mučni i Peščeniku. Ukupna vrijednost radova iznosi cca. 340.000,00 kn


Predmetne radove je izvodilo poduzeće PZC Varaždin d.d.Objavljeno: 9.11.2018.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp