Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Modernizacije dijela LC 26060 - dionica Rijeka Koprivnička - Donjara D4120.9.2018.


Suradnjom Općine Sokolovac i Županijske uprave za ceste Križevci dana 19. rujna 2018.g. završilo je asfaltiranje lokalne ceste 26060 Rijeka Koprivnička - Donjara D41 u dužini od 1.200 metara te sada predstoje radovi na bankini i uređenju odvodnje. Općina Sokolovac financira izradu podloge ceste dok poslove asfaltiranja, radove na bankini i uređenje odvodnje financira Županijska uprava za ceste Križevci. Objavljeno: 20.9.2018.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp