Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Općini Sokolovac odobren vrijedan projekt za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada ukupne vrijednosti 363.728,80 kn3.8.2018.


 Općina Sokolovac 7. lipnja 2018. g. je izvršila prijavu na javni poziv za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada, kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na poziv su se mogli prijaviti gradovi i općine koje imaju važeći plan gospodarenja otpadom s potrebnim brojem spremnika za odvojeno prikupljanje otpada.


Općina Sokolovac iskazala je interes za nabavu 1.950 spremnika za odvojeno prikupljanje otpada po kućanstvima.


- Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sufinancirat će sredstvima iz europskih strukturnih i investicijskih fondova kroz Operativni program "Konkurentnosti i kohezija 2014.-2020." prema specifičnom cilju – smanjenja količine otpada koji se odlaže na odlagališta - kazavši kako vrijednost projekta iznosi 363.728,80 kuna, od čega će se 85 posto financirati sredstvima Fonda, dok će 15 posto tj. 54.559,32 kune osigurati Općina u svojem proračunu.


- Po potpisivanju Ugovora, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kreće u nabavu spremnika za papir/karton i plastiku te kompostere koje će potom Općina Sokolovac preuzeti, prenijeti u svoje vlasništvo, i uručiti građanima za odvojeno prikupljanje otpada po kućanstvima.Objavljeno: 3.8.2018.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp