Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Potpisan ugovor o sufinanciranju izgradnje/dovršetka vrtića u Sokolovcu u iznosu od 1.755.018,00 kn. 18.7.2018.


Dana 17. srpnja 2018. načelnik Općine Sokolovac Vlado Bakšaj u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku potpisao je Ugovor o sufinanciranju po provedbenom pozivu za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima.


Predmet potpisanog Ugovora je sufinanciranje nastavka i dovršetka izgradnje dječjeg vrtića s jaslicama u Sokolovcu, a putem ovog Ugovora  Ministarstvo se obvezuje sufinancirati projekt u iznosu od 1.755.018,00 kuna.Objavljeno: 18.7.2018.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp