Trg dr. Tomislava Bardeka 8, Sokolovac
telefon
Tel: 048 838 315, 048 838 061; Fax: 048 838 315
sjena

Vijesti

ban1 ban2 ban3 ban4 ban5 ban3nacelnik ban6 ban7

Anketa


Rezultati

Općini Sokolovac odobreno 300.000,00 kn za nastavak radova na izgradnji "DJEČJI VRTIĆ S JASLICAMA U SOKOLOVCU - III. FAZA“21.5.2018.


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije je sredinom siječnja objavilo Poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2018. godini prema „Programu održivog razvoja lokalne zajednice“ na koji je pristiglo 490 zahtjeva od kojih je 474 zahtjeva udovoljilo administrativnu kontrolu.


 


Od ukupnog broja prihvatljivih zahtjeva njih 281 je odabrano za sufinanciranje.


Ovo je nastavak sufinanciranja projekta Općine Sokolovac - izgradnje dječjeg vrtića s jaslicama u Sokolovcu gdje je Ministarstvo s ovim odobrenim sredstvima dosad sufinanciralo ukupno 978.000,00kn.Objavljeno: 21.5.2018.


  • banner5 ban8
    banner7 bannerotp